Προεκτύπωση

Ο συνδυασμός προεκτύπωσης και εκτύπωσης εξασφαλίζει την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Το δημιουργικό μας τμήμα καταργεί την απόσταση μεταξύ γραφίστα και τυπογράφου.

Ελέγχουμε την κάθε εργασία από το πρωταρχικό στάδιο έως και την ολοκλήρωσή της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις λεπτομέρειες που μπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση μιας ιδέας.

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε δημιουργικά στις ανάγκες κάθε πελάτη, χωρίς να ξεχνάμε τους περιορισμούς που θέτουν τα χρονοδιαγράμματα ή οι προϋπολογισμοί.

Είμαστε άνθρωποι της αγοράς και αντιλαμβανόμαστε ότι η δουλειά μας πέρα από την αισθητική έχει να κάνει και με το εμπορικό μήνυμα, το οποίο πρέπει να “περάσει” ξεκάθαρα και συγκεκριμένα.

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για να αναπτύξουμε την εταιρική σας εικόνα.

Διαθέτουμε την τελευταία λέξη σε λογισμικό και δουλεύουμε σε περιβάλλον pc και macintosh.

Ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και προτείνουμε πρωτότυπες σχεδιαστικές ιδέες.

λογότυπα

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS